mandag 25. januar 2010

Jielde Lyon Standard. Denne klassiske industrilampen er designet i 1950 av franskmannen Jean-Louis Domecq. Lampen ble konstruert for å yte optimalt i tungindustrien. Den ble ansett for være pålitelig, robust og praktisk og ble etter hvert å finne i fabrikker over hele Frankrike. Denne unike lampen er sannsynligvis laget for hånd mellom 1953 og 1959 og bærer preg av å ha levd sitt liv i et fransk verksted. For spørsmål ta kontakt med katsch@precious.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar